Wróblik Szlachecki - Wielka Wyprawa na pobliski pagórek (sierpień 2002)